Konference

Válečné Medicíny

2019

1 . 11. Odborná sekce

Hradec Králové
9:00 - 17:00

O projektu


Pátý, jubilejní ročník akce, který navazuje na konferenci První pomoc v boji. Konference zaměřující se na problematiku poskytování všech úrovní zdravotní péče ve válečných oblastech a oblastech postižených katastrofou.

Ve dvou samostatných dnech zazní na konferenci nejdůležitější znalosti a zkušenosti předních českých i zahraničních přednášejících - profesionálů.

Hlavní část se uskuteční v sobotu 2.11.2019 a je k ní přidružená odborná část, která proběhne v pátek 1.11.2019 v kongresovém centru ALDIS. Obě části budou na vysoké odborné úrovni. Odborná částje určená pro zdravotnický personál, který se setkává nebo může setkat s polytraumatickými pacienty.

Jednotlivé přednášky jsou vedené odbornou formou a vyžadují znalost z oborů urgentní a intenzivní medicíny. Témata přednášek přesahují běžně užívanou medicínu a její postupy. Vždy jsou však dodržovány veškeré standardy, které jsou typické pro moderní medicínské úkony.

Celý obsah odborné části má pomoci Vám a Vašim týmům lépe se připravit na krizové situace a nestandardní pacienty, u kterých by běžné postupy mohly být nedostačující. V rámci pokládání dotazů je možné vstoupit do diskuze s jednotlivými přednášejícími.

V ceně registrace je samozřejmě oběd, bohaté občerstvení (včetně dostatku kofeinových nápojů).

To nejcennější na naší konferenci jsou reálné zkušenosti našich přednášejících.

Registrace
a další informace

Počet míst na odbornou sekci je omezen na 160 účastníků, registrujte se včas.

REGISTRACE NA OBA DNY
Cena v předprodeji
2990 Kč
  • Lístek na hlavní část Premium
  • Lístek na odbornou část
  • Jedinečná témata zajišťující dokonalý zážitek
  • Dva skvělé obědy a prvotřídní catering v průběhu celé konference
  • Bohatý doprovodný program na hlavní části konference a nejaktuálnější informace na části odborné
  • Tištěný certifikát
  • Konferenční balíček
  • Exkluzivní místo u stolu v konferenčním uspořádání
Omezená kapacita (160 míst)

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, celodenní občerstvení včetně kávy, čaje, vody a mnoho dalšího.

Co Vás čeká?

Kazuistiky, zkušenosti, informace, znalosti.. odborná část Konference Válečné Medicíny 2019! Upozorňujeme, že některé přednášky jsou čistě v anglickém jazyce.

Case reports, experience, information, knowledge .. professional part of the War Medicine Conference 2019!

Battle Experience

Možnosti a limity použití ECMO podpory v perakutních stavech

Civilně-vojenský komplex v boji s přeshraničnímí zdravotními riziky

Chirurgie je limitována pouze našimi schopnostmi

Tekutinová resuscitace u nechirurgických pacientů

Tekutinová resuscitace u chirurgických pacientů

Sepse v polních podmínkách a v přednemocniční péči

Program ke stažení ZDE

Naši přednášející

Zveřejníme v průběhu léta, nechte se překvapit.

Přednášející vybíráme nejen podle zvučných jmen, ale především podle jejich zkušeností. Zachraňovali totiž a bojovali po celém světě. Teď přijedou na naše pódium, aby Vám předávali své zkušenosti.

pplk. MUDr. Martin Jakl, Ph.D.

pplk. MUDr. Martin Jakl, Ph.D.

Vedoucí Skupiny vojenského vnitřního lékařství Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny Univerzity obrany

Pplk. MUDr. Martin Jakl pracuje od roku 2007 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, aktuálně na Oddělení urgentní medicíny. Od roku 2010 je členem Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, současně přednáší i na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Roku 2014 absolvoval dlouhodobou vědeckou stáž na Harrington Cardiovascular Research Institute, Cleveland, Ohio, USA. Hlavním předmětem jeho zájmu je problematika akutních koronárních syndromů. Věnuje se výzkumu optické koherenční tomografie a jejímu uplatnění v zobrazování koronárních tepen. Dále se věnuje problematice přednemocniční a časné nemocniční léčby interních onemocnění relevantních v podmínkách vojenských konfliktů a medicíny katastrof.

MUDr. David Tuček

MUDr. David Tuček

Člen lékařské komory, České lékařské společnosti JEP, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, Společnosti vysokohorské medicíny. Atestovaný v oboru vnitřního lékařství a urgentní medicíny. od roku 2007 až 2017 byl zástupce vedoucího lékaře ve Fakultní nemocnici v Hradci králové – odd. urgentní medicíny. Dále je krajský koordinátor v systému psychosociální intervenční služby MZ ČR.

Sylwester Winiarski

Sylwester Winiarski

Medical rescuer from Poland, with 15 years of experience in the profession, among others in the emergency medical service, in an independent air-assault group on the 9th rotation in Afghanistan sent from the 25th Air Cavalry Brigade, and as a contractor employed in the Paramedics position at EMS Kandahar. Instructor of NAEMT TCCC, for many years a combat medicine instructor, currently at SpecMedicalOPS company. Author of a tactical rescue handbook "Waiting for Medevac"

pplk. MUDr. Martin Oberreiter

pplk. MUDr. Martin Oberreiter

Bývalý náčelník 6. polní nemocnice v 2011 – 2015, podplukovník Armády ČR. Účastník misí v Afghánistánu 1x na pozici chirurga náčelníka urgentního příjmu, 2x na pozici velitele 1. a 11. polního chirurgického týmu. Nositel nejvyššího resortního vyznamenání Záslužného kříže 3., 2. a 1. stupně za záchranu života a za velení. Praxi získal ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Absolvent kurzů a stáží v USA, Irsku, Velké Británii, Francii, Rakousku. Instruktor Advanced Trauma Life Support kurzů v ČR. V současné době pracuje ve Vojenské nemocnici v Brně na pozici zástupce primáře.

prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D.

prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D.

V roce 1988 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Poté působila na Ústavu experimentální medicíny ČSAV a ve virologické skupině prof. Vladimíra Vonky na ÚHKT v Praze. O roku 1994 do roku 2009 pracovala na různých pozicích ve Spojených státech – nejprve na University of Iowa v Iowa City, posléze na Emory University a Yerkes National Primate Research Center v Atlantě, aby následujících šest let strávila jako civilní pracovník na CDC v Atlantě v laboratoři se zaměřením na molekulární biologii a epidemiologii lidských herpetických virů. Habilitovala na FVZ UO v Hradci Králové v roce 2012, v oboru lékařské mikrobiologie prací Genetická diverzita a detekce rekombinací mezi divokými a vakcinačními kmeny viru varicella zoster v klinických izolátech herpes zoster. Na podzim roku 2018 byla v oboru lékařské mikrobiologie jmenována profesorkou.

MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.

MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.

Vedoucí Oddělení mimotělního oběhu a podpůrných systémů, Kardiochirurgická klinika a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové.

Zdeněk Turek je od roku 2014 vedoucím Oddělení mimotělního oběhu a podpůrných systémů na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, dále se specializuje na kardiovaskulární anestézii a intenzivní péči včetně využití ultrazvukových metod v akutní péči o nemocné s mimotělní oběhovou podporou. Je členem ČSARIM a ČSIM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Česká společnost intenzivní medicíny) a dále EACTA (European Association of Cardiothoracic Anesthesiology). Zúčastnil se řady zahraničních stáží (Herzzentrum Leipzig, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Allgemeines Krankenhaus Wien). Současně vyučuje na Lékařské fakultě v Hradci Králové pregraduální studenty první pomoc, anesteziologii a intenzivní medicínu, v rámci Těchonínských dnů přednáší pravidelně ultrazvukové metody v akutních stavech.

Tim Crantonr

Tim Cranton

Tim Cranton is a UK State Registered Paramedic and Ex Fire Officer who completed military service as an accomplished Combat Medic. He has extensive experience in the planning, development, co-ordination and provision of Emergency Services, Training, Health and Safety and Environmental Support in Remote and austere locations around the world. During his career, Tim has served with various military forces and still takes an active role in the training of International Combat Lifesaver and Special Operations training with NATO forces.

Tim is the Owner and Training Director of Paramed CZ whose speciality is remote and austere environment medical care.
Today, Tim is still working as an Emergency and Remote Care Practioner which keeps him up to date in current practice and procedures. Tim is a dedicated Trainer and Teacher who knows how important quality training is in order to provide the best level of care to any potential patient. Tim has a solid backround in weapons and tactics. He is trained to SWAT Team Leader level and is POST (Police Officer Standards Training) certified Firearms Instructor.

FOTOGALERIE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ

Prohlédněte si fotografie z předešlých ročníků a zarezervujte si své místo na konferenci.

Máte další otázky?

Kontaktujte nás!


email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630
OMS