Konference

Válečné Medicíny

2019

1 . 11. Odborná sekce

Hradec Králové
9:00 - 17:00

O projektu


Pátý, jubilejní ročník akce, který navazuje na konferenci První pomoc v boji. Konference zaměřující se na problematiku poskytování všech úrovní zdravotní péče ve válečných oblastech a oblastech postižených katastrofou.

Ve dvou samostatných dnech zazní na konferenci nejdůležitější znalosti a zkušenosti předních českých i zahraničních přednášejících - profesionálů.

Hlavní část se uskuteční v sobotu 2.11.2019 a je k ní přidružená odborná část, která proběhne v pátek 1.11.2019 v kongresovém centru ALDIS. Obě části budou na vysoké odborné úrovni. Odborná částje určená pro zdravotnický personál, který se setkává nebo může setkat s polytraumatickými pacienty.

Jednotlivé přednášky jsou vedené odbornou formou a vyžadují znalost z oborů urgentní a intenzivní medicíny. Témata přednášek přesahují běžně užívanou medicínu a její postupy. Vždy jsou však dodržovány veškeré standardy, které jsou typické pro moderní medicínské úkony.

Celý obsah odborné části má pomoci Vám a Vašim týmům lépe se připravit na krizové situace a nestandardní pacienty, u kterých by běžné postupy mohly být nedostačující. V rámci pokládání dotazů je možné vstoupit do diskuze s jednotlivými přednášejícími.

V ceně registrace je samozřejmě oběd, bohaté občerstvení (včetně dostatku kofeinových nápojů).

To nejcennější na naší konferenci jsou reálné zkušenosti našich přednášejících.

Registrace
a další informace

Letošní ročník konference je již vyprodaný!

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, celodenní občerstvení včetně kávy, čaje, vody a mnoho dalšího.

Co Vás čeká?

8:00Začátek prezence návštěvníků
8:45Začátek konference
9:00Sepse v polních podmínkách a v přednemocniční péči a náhradní roztoky pro tekutinovou resuscutaci u nechirurgických pacientů
MUDr. David Tuček a pplk. MUDr. Martin Jakl, Ph.D.
9:45Battle experience (EN)
Sylwester Winiarski (PL), Krzysztof Chmiela M.D.
10:30Coffee break
11:00Možnosti a limity použití ECMO podpory v perakutních stavech
MUDr. Zdeněk Turek Ph.D
11:45Náhradní roztoky a krev pro tekutinovou resuscutaci u chirurgických pacientů
MUDr. Jaromír Kočí Ph.D., FACS
12:30Oběd
13:30Compartment syndrome and management of large fractures. (EN)
Eddy Vershilovsky (IL)
14:15Indikace k amputaci ve válečných podmínkách vojenských misích
pplk. MUDr. Martin Oberreiter
15:00Coffee break
15:30Kraniocerebrální poranění u polytraumatických pacientů
plk. MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M
16:15Civilně-vojenský komplex v boji s přeshraničnímí zdravotními riziky
prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D
17:00Ukončení konference
Program ke stažení ZDE

Naši přednášející

Zveřejníme v průběhu léta, nechte se překvapit.

Přednášející vybíráme nejen podle zvučných jmen, ale především podle jejich zkušeností. Zachraňovali totiž a bojovali po celém světě. Teď přijedou na naše pódium, aby Vám předávali své zkušenosti.

npor. MUDr. Bc. JIŘÍ KOTEK

npor. MUDr. Bc. JIŘÍ KOTEK - MODERÁTOR AKCE

Mladý vojenský lékař, který nikdy nepřestává být fascinován krásou medicíny.

Poté, co v roce 2011 absolvoval Fyzioterapii na 3. lékařské fakultě UK a začal pracovat v ÚVN Praha a u národního týmu ledního hokeje U18, se rozhodl pro studium medicíny. V roce 2018 absolvoval v programech Všeobecné lékařství na LFUK v Hradci Králové a získal tutul MUDr., zároveň absolvoval v programu Všeobecné vojenské lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví. Během studia byl předsedou studentského spolku a velitelem Branného závodu. Při studiích se dostal k zahraničním stážím v Indonésii (2016), Brazílii (2017), Portugalsku (2018) a Íráku (2018). Nyní začíná pracovat jako resident na Chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

por. PharmDr. JAN BAVLOVIČ

por. PharmDr. JAN BAVLOVIČ - MODERÁTOR AKCE

V roce 2016 absolvoval Farmaceutickou fakultu, kde získal malý doktorát (PharmDr.) a zároveň Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. V současné době působí ve FN HK a zároveň na PhD studiu Fakulty vojenského zdravotnictví. Náplň jeho práce se již delší dobu zaměřuje na činnost okolo nebezpečných mikrobiologických agens (Varicella, Klebsiella, Francisella, aj.). Zatím má za sebou několik zahraničních působení na přátelských biologických pracovištích a v době konání konference bude mít splněnou i aktivní účast na celosvětové tularemické konferenci v Kanadě.

pplk. MUDr. Martin Jakl, Ph.D.

pplk. MUDr. Martin Jakl, Ph.D.

Vedoucí Skupiny vojenského vnitřního lékařství Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny Univerzity obrany

Pplk. MUDr. Martin Jakl pracuje od roku 2007 ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, aktuálně na Oddělení urgentní medicíny. Od roku 2010 je členem Katedry vojenského vnitřního lékařství a vojenské hygieny, současně přednáší i na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Roku 2014 absolvoval dlouhodobou vědeckou stáž na Harrington Cardiovascular Research Institute, Cleveland, Ohio, USA. Hlavním předmětem jeho zájmu je problematika akutních koronárních syndromů. Věnuje se výzkumu optické koherenční tomografie a jejímu uplatnění v zobrazování koronárních tepen. Dále se věnuje problematice přednemocniční a časné nemocniční léčby interních onemocnění relevantních v podmínkách vojenských konfliktů a medicíny katastrof.

MUDr. David Tuček

MUDr. David Tuček

Člen lékařské komory, České lékařské společnosti JEP, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, Společnosti vysokohorské medicíny. Atestovaný v oboru vnitřního lékařství a urgentní medicíny. od roku 2007 až 2017 byl zástupce vedoucího lékaře ve Fakultní nemocnici v Hradci králové – odd. urgentní medicíny a zároveň ombudsmanem Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Sylwester Winiarski

Sylwester Winiarski (PL)

Medical rescuer from Poland, with 15 years of experience in the profession, among others in the emergency medical service, in an independent air-assault group on the 9th rotation in Afghanistan sent from the 25th Air Cavalry Brigade, and as a contractor employed in the Paramedics position at EMS Kandahar. Instructor of NAEMT TCCC, for many years a combat medicine instructor, currently at SpecMedicalOPS company. Author of a tactical rescue handbook "Waiting for Medevac".

Krzysztof Chmiela M.D.

Krzysztof Chmiela M.D. (PL)

1992-1994 – UNPROFOR former Yugoslavia medical platoon leader
1995 – 1996 – UNIFIL, Lebanon CO UN Hospital, Naqoura
2013 – 2014 – ISAF, Afghanistan Trauma Room leader

Since 2000 – Helicopter Emergency Medical Service. Doctor on board.
Actually : Head of Emergency Department; Medical University Hospital No1; LODZ, Poland

Skydiver: 600 jumps
Glider pilot

Eddy Vershilovsky

Eddy Vershilovsky (IL)

Eddy started his way as a combat medic in the IDF. After 3 years of mandatory military service, he did his bachelor's degree in emergency medicine and worked as a paramedic for 14 years. Then he finished his master's degree in emergency management.

In 2014 he was deployed to Ukraine as an ICRC delegate. He worked with the rapid response teams and built a part of the first aid structure in the organization. One year later, in 2015 he was deployed to Nepal after the earthquake with the IDF military hospital. After these deployments, he worked as a flight paramedic in civil aviation. Nowadays he is is a clinical director in Persys Medical and a co-founder of the NCTM - National Center of Tactical Medicine in Israel. He does emergency medicine research, training, and lectures related to that topic.

pplk. MUDr. Martin Oberreiter

pplk. MUDr. Martin Oberreiter

Bývalý náčelník 6. polní nemocnice v 2011 – 2015, podplukovník Armády ČR. Účastník misí v Afghánistánu 1x na pozici chirurga náčelníka urgentního příjmu, 2x na pozici velitele 1. a 11. polního chirurgického týmu. Nositel nejvyššího resortního vyznamenání Záslužného kříže 3., 2. a 1. stupně za záchranu života a za velení. Praxi získal ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Absolvent kurzů a stáží v USA, Irsku, Velké Británii, Francii, Rakousku. Instruktor Advanced Trauma Life Support kurzů v ČR. V současné době pracuje ve Vojenské nemocnici v Brně na pozici zástupce primáře.

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS

MUDr. Jaromír Kočí, Ph.D., FACS

MUDr. Jaromír Kočí se narodil 4.7.1975. Studium Lékařské fakulty UK v Hradci Králové ukončil v roce 1999. Následně nastoupil jako sekundární lékař na Chirurgickou kliniku FN Hradec Králové. Postupně složil atestaci z chirurgie I. a II. stupně, atestaci z úrazové chirurgie a atestaci z urgentní medicíny. Od roku 2008 je vedoucím lékařem Oddělení urgentní medicíny FN Hradec Králové. Od roku 2012 organizuje kurzy ATLS v České republice a od roku 2016 předatestační kurzy urgentní medicíny. Jeho hlavním polem zájmu jsou viscerální traumatologie, organizace traumasystému a časné neodkladné nemocniční péče. Je autorem a spoluautorem více jak 30 publikací včetně časopisů s IF, jeho citovanost dle WoS je 40, H-index je 4.

prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D.

prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D.

V roce 1988 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Poté působila na Ústavu experimentální medicíny ČSAV a ve virologické skupině prof. Vladimíra Vonky na ÚHKT v Praze. O roku 1994 do roku 2009 pracovala na různých pozicích ve Spojených státech – nejprve na University of Iowa v Iowa City, posléze na Emory University a Yerkes National Primate Research Center v Atlantě, aby následujících šest let strávila jako civilní pracovník na CDC v Atlantě v laboratoři se zaměřením na molekulární biologii a epidemiologii lidských herpetických virů. Habilitovala na FVZ UO v Hradci Králové v roce 2012, v oboru lékařské mikrobiologie prací Genetická diverzita a detekce rekombinací mezi divokými a vakcinačními kmeny viru varicella zoster v klinických izolátech herpes zoster. Na podzim roku 2018 byla v oboru lékařské mikrobiologie jmenována profesorkou.

MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.

MUDr. Zdeněk Turek, Ph.D.

Vedoucí Oddělení mimotělního oběhu a podpůrných systémů, Kardiochirurgická klinika a Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové.

Zdeněk Turek je od roku 2014 vedoucím Oddělení mimotělního oběhu a podpůrných systémů na Kardiochirurgické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové, dále se specializuje na kardiovaskulární anestézii a intenzivní péči včetně využití ultrazvukových metod v akutní péči o nemocné s mimotělní oběhovou podporou. Je členem ČSARIM a ČSIM (Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Česká společnost intenzivní medicíny) a dále EACTA (European Association of Cardiothoracic Anesthesiology). Zúčastnil se řady zahraničních stáží (Herzzentrum Leipzig, Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Allgemeines Krankenhaus Wien). Současně vyučuje na Lékařské fakultě v Hradci Králové pregraduální studenty první pomoc, anesteziologii a intenzivní medicínu, v rámci Těchonínských dnů přednáší pravidelně ultrazvukové metody v akutních stavech.

plk. MUDr. Václav Masopust, PhD, MBA, LLM, DBA

plk. MUDr. Václav Masopust, PhD, MBA, LLM, DBA

Od ukončení studia na 1. lékařské fakulta Univerzity Karlovy v Praze pracoval jako sekundární lékař na Neurochirurgické a neuroonkologické klinice Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice v letech 1995 až 2013.

V roce 2013 po návratu z mise v Afghánistánu začal pracovat jako zástupce přednosty na stejném pracovišti. Po vzniku Ústavu klinických neurooborů Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice se stal zástupcem přednosty pro tento ústav. Doktorát získal na Karlově univerzitě v Praze na téma “Neuromodulace – význam pooperační epidurální fibrózy”. Od roku 2000 organizoval tři kurzy neuromodulačních technik a jeden kurz týkající se traumatologie obličeje. Od roku 2005 provádí endoskopické operace baze lební. Endoskopické chirurgické operace baze lební jsou i hlavní náplní jeho práce. Od roku 2005 vykonal více než tisíc endoskopických operací. Publikoval nebo je spoluautorem 26 recenzovaných článků v oblasti chirurgické léčby lézí baze a hlavně hypofyzárních adenomů. Od roku 2001, kdy publikoval první úspěšnou neuromodulaci pro bolest v České republice, již provedl více jak 70 těchto výkonů. Je spoluautorem šesti knih zabývajících se neurochirurgií a publikoval nebo je spoluautorem 30 recenzovaných článků v českých a zahraničních časopisech z oblasti chirurgického léčení bolesti a neuromodulace.

Studium MBA obhájil na téma “Vznik týmu 24 hodinové chirurgie pro extrémní podmínky”, LLM na téma “Výukový program traumatologie – právní možnosti” a DBA na téma “Využití prostředků zdravotní služby AČR pro humanitární účely”. Nyní je členem výzkumného záměru Univerzity Karlovy Progres Q35 na téma prevence poškození mozku a nefarmakologické ovlivnění bolesti.

FOTOGALERIE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ

Prohlédněte si fotografie z předešlých ročníků a zarezervujte si své místo na konferenci.

Máte další otázky?

Kontaktujte nás!


email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630
OMS