Konference

Válečné Medicíny

2019

1 . 11. Odborná sekce

Hradec Králové
9:00 - 17:00

O projektu


Pátý, jubilejní ročník akce, který navazuje na konferenci První pomoc v boji. Konference zaměřující se na problematiku poskytování všech úrovní zdravotní péče ve válečných oblastech a oblastech postižených katastrofou.

Ve dvou samostatných dnech zazní na konferenci nejdůležitější znalosti a zkušenosti předních českých i zahraničních přednášejících - profesionálů.

Hlavní část se uskuteční v sobotu 2.11.2019 a je k ní přidružená odborná část, která proběhne v pátek 1.11.2019 v kongresovém centru ALDIS. Obě části budou na vysoké odborné úrovni. Odborná částje určená pro zdravotnický personál, který se setkává nebo může setkat s polytraumatickými pacienty.

Jednotlivé přednášky jsou vedené odbornou formou a vyžadují znalost z oborů urgentní a intenzivní medicíny. Témata přednášek přesahují běžně užívanou medicínu a její postupy. Vždy jsou však dodržovány veškeré standardy, které jsou typické pro moderní medicínské úkony.

Celý obsah odborné části má pomoci Vám a Vašim týmům lépe se připravit na krizové situace a nestandardní pacienty, u kterých by běžné postupy mohly být nedostačující. V rámci pokládání dotazů je možné vstoupit do diskuze s jednotlivými přednášejícími.

V ceně registrace je samozřejmě oběd, bohaté občerstvení (včetně dostatku kofeinových nápojů).

To nejcennější na naší konferenci jsou reálné zkušenosti našich přednášejících.

Registrace
a další informace

Počet míst na odbornou sekci je omezen na 160 účastníků, registrujte se včas.

REGISTRACE NA ODBORNOU ČÁST
Cena v předprodeji
1890 Kč
 • Lístek na odbornou část konference
 • Jedinečná témata zajišťující dokonalý zážitek
 • Oběd formou rautu s prvotřídním cateringem
 • Tištěný certifikát
 • Konferenční balíček
 • Nejaktuálnější informace
 • Dostatečný prostor pro diskuzi


 • Exkluzivní místo u stolu v konferenčním uspořádání
Omezená kapacita (160 míst)
REGISTRACE NA OBA DNY
Cena v předprodeji
2990 Kč
 • Lístek na hlavní část Premium
 • Lístek na odbornou část
 • Jedinečná témata zajišťující dokonalý zážitek
 • Dva skvělé obědy a prvotřídní catering v průběhu celé konference
 • Bohatý doprovodný program na hlavní části konference a nejaktuálnější informace na části odborné
 • Tištěný certifikát
 • Konferenční balíček
 • Exkluzivní místo u stolu v konferenčním uspořádání
Omezená kapacita (160 míst)

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, celodenní občerstvení včetně kávy, čaje, vody a mnoho dalšího.

Co Vás čeká?

Kazuistiky, zkušenosti, informace, znalosti.. odborná část Konference Válečné Medicíny 2019!

Case reports, experience, information, knowledge .. professional part of the War Medicine Conference 2019!

- Battle Experience

- Možnosti a limity použití ECMO podpory v perakutních stavech

- Civilně-vojenský komplex v boji s přeshraničnímí zdravotními riziky

- Možnosti a limity použití ECMO podpory v perakutních stavech

- Chirurgie je limitována pouze našimi schopnostmi

- Tekutinová resuscitace u nechirurgických pacientů

- Tekutinová resuscitace u chirurgických pacientů

- Sepse v polních podmínkách a v přednemocniční péči

Program ke stažení here

Naši přednášející

Zveřejníme v průběhu léta, nechte se překvapit.

Přednášející vybíráme nejen podle zvučných jmen, ale především podle jejich zkušeností. Zachraňovali totiž a bojovali po celém světě. Teď přijedou na naše pódium, aby Vám předávali své zkušenosti.

Sylwester Winiarski

Sylwester Winiarski

Medical rescuer from Poland, with 15 years of experience in the profession, among others in the emergency medical service, in an independent air-assault group on the 9th rotation in Afghanistan sent from the 25th Air Cavalry Brigade, and as a contractor employed in the Paramedics position at EMS Kandahar. Instructor of NAEMT TCCC, for many years a combat medicine instructor, currently at SpecMedicalOPS company. Author of a tactical rescue handbook "Waiting for Medevac"

pplk. MUDr. Martin Oberreiter

pplk. MUDr. Martin Oberreiter

Bývalý náčelník 6. polní nemocnice v 2011 – 2015, podplukovník Armády ČR. Účastník misí v Afghánistánu 1x na pozici chirurga náčelníka urgentního příjmu, 2x na pozici velitele 1. a 11. polního chirurgického týmu. Nositel nejvyššího resortního vyznamenání Záslužného kříže 3., 2. a 1. stupně za záchranu života a za velení. Praxi získal ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

Absolvent kurzů a stáží v USA, Irsku, Velké Británii, Francii, Rakousku. Instruktor Advanced Trauma Life Support kurzů v ČR. V současné době pracuje ve Vojenské nemocnici v Brně na pozici zástupce primáře.

prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D.

prof. RNDr. Vanda BOŠTÍKOVÁ, Ph.D.

V roce 1988 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Karlovy Univerzity v Praze. Poté působila na Ústavu experimentální medicíny ČSAV a ve virologické skupině prof. Vladimíra Vonky na ÚHKT v Praze. O roku 1994 do roku 2009 pracovala na různých pozicích ve Spojených státech – nejprve na University of Iowa v Iowa City, posléze na Emory University a Yerkes National Primate Research Center v Atlantě, aby následujících šest let strávila jako civilní pracovník na CDC v Atlantě v laboratoři se zaměřením na molekulární biologii a epidemiologii lidských herpetických virů. Habilitovala na FVZ UO v Hradci Králové v roce 2012, v oboru lékařské mikrobiologie prací Genetická diverzita a detekce rekombinací mezi divokými a vakcinačními kmeny viru varicella zoster v klinických izolátech herpes zoster. Na podzim roku 2018 byla v oboru lékařské mikrobiologie jmenována profesorkou.

Tim Crantonr

Tim Cranton

Tim Cranton is a UK State Registered Paramedic and Ex Fire Officer who completed military service as an accomplished Combat Medic. He has extensive experience in the planning, development, co-ordination and provision of Emergency Services, Training, Health and Safety and Environmental Support in Remote and austere locations around the world. During his career, Tim has served with various military forces and still takes an active role in the training of International Combat Lifesaver and Special Operations training with NATO forces.

Tim is the Owner and Training Director of Paramed CZ whose speciality is remote and austere environment medical care.
Today, Tim is still working as an Emergency and Remote Care Practioner which keeps him up to date in current practice and procedures. Tim is a dedicated Trainer and Teacher who knows how important quality training is in order to provide the best level of care to any potential patient. Tim has a solid backround in weapons and tactics. He is trained to SWAT Team Leader level and is POST (Police Officer Standards Training) certified Firearms Instructor.

FOTOGALERIE Z MINULÝCH ROČNÍKŮ

Prohlédněte si fotografie z předešlých ročníků a zarezervujte si své místo na konferenci.

Máte další otázky?

Kontaktujte nás!


email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630
OMS