Konference

Válečné medicíny

2019

2 . 11. Hlavní část

Hradec Králové
9:30 - 17:30

O projektu


Pátý, jubilejní ročník akce, který navazuje na konferenci První pomoc v boji. Konference zaměřující se na problematiku poskytování všech úrovní zdravotní péče ve válečných oblastech a oblastech postižených katastrofou.

Ve dvou samostatných dnech zazní na konferenci nejdůležitější znalosti a zkušenosti předních českých i zahraničních přednášejících - profesionálů.

Hlavní část se uskuteční v sobotu 2.11.2019 a je k ní přidružená odborná část, která proběhne v pátek 1.11.2019 v kongresovém centru ALDIS. Obě části budou na vysoké odborné úrovni. Hlavní část konference je určená pro všechny lékaře, zdravotníky, vojáky, policisty, hasiče a všem studentům lékařských a zdravotnických oborů.

Obsahem jednotlivých témat jsou těžce získané zkušenosti ze zahraničních operací a z míst, kde znalosti tvoří propastný rozdíl mezi životem a smrtí. Jedná se o sesumírování pětileté práce na poli vojenského zdravotnictví, abyste byli připraveni a vyhli se chybám, které mohou způsobit Vaše selhání při plnění náročných úkolů.

Samozřejmostí na konferenci je prvotřídní péče z naší strany, aby Vám nic nechybělo a vy jste mohli vytěžit z obsahu akce maximum. Během celého dne bude prostor prohlédnout si vybavení a materiál předních dvou desítek firem, které připravují profesionály. Takže nezbývá nic jiného, než se vydat v listopadu do Hradce Králové, centra vojenského zdravotnictví.

To nejcennější na naší konferenci jsou reálné zkušenosti našich přednášejících.

REGISTRACE
A DALŠÍ INFORMACE

Konference je pro letošní ročník vyprodaná!

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, celodenní občerstvení včetně kávy, čaje, vody a mnoho dalšího podle zvolené vstupenky.

Co Vás čeká?

8:00Začátek prezence návštěvníků
9:15Začátek konference
9:30Denní praxe praktického lékaře na zahraničních operacích
pplk. MUDr. Michal Baran
10:15"HEMORAGICKÝ ŠOK DALEKO OD SVĚTA" - Válečný Jemen - Zmrzlé hory
MUDr. Kristina Höschlová
11:00Coffee break
11:30Možnosti a limity CBO - Těchonín
pplk. RNDr. Michal Kroča, Ph.D.
12:15Walking Blood Bank
plk. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D.
13:00Oběd
14:00IED - Smrt čeká všude
14:45Life on frontline (EN)
Tim Cranton (GB)
15:30Coffee break
16:00Stomatologie v polních podmínkách
MUDr. Jakub Suchánek Ph.D.
16:45V první linii. Zn. Afghánistán.
nrtm. Bc. Pavel Matoušek a nrtm. Bc. Lukáš Slejška
17:30Ukončení konference
BROŽURA KE STAŽENÍ ZDE

Naši přednášející

V průběhu léta představíme všechny přednášející.

Přednášející vybíráme nejen podle zvučných jmen, ale především podle jejich zkušeností. Zachraňovali totiž a bojovali po celém světě. Teď přijedou na naše pódium, aby Vám předávali své zkušenosti.

Ze služebních důvodů zde nejsou uvedeni všichni přednášející!

npor. MUDr. Bc. JIŘÍ KOTEK

npor. MUDr. Bc. JIŘÍ KOTEK - MODERÁTOR AKCE

Mladý vojenský lékař, který nikdy nepřestává být fascinován krásou medicíny.

Poté, co v roce 2011 absolvoval Fyzioterapii na 3. lékařské fakultě UK a začal pracovat v ÚVN Praha a u národního týmu ledního hokeje U18, se rozhodl pro studium medicíny. V roce 2018 absolvoval v programech Všeobecné lékařství na LFUK v Hradci Králové a získal tutul MUDr., zároveň absolvoval v programu Všeobecné vojenské lékařství na Fakultě vojenského zdravotnictví. Během studia byl předsedou studentského spolku a velitelem Branného závodu. Při studiích se dostal k zahraničním stážím v Indonésii (2016), Brazílii (2017), Portugalsku (2018) a Íráku (2018). Nyní začíná pracovat jako resident na Chirurgické klinice ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové.

por. PharmDr. JAN BAVLOVIČ

por. PharmDr. JAN BAVLOVIČ - MODERÁTOR AKCE

V roce 2016 absolvoval Farmaceutickou fakultu, kde získal malý doktorát (PharmDr.) a zároveň Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. V současné době působí ve FN HK a zároveň na PhD studiu Fakulty vojenského zdravotnictví. Náplň jeho práce se již delší dobu zaměřuje na činnost okolo nebezpečných mikrobiologických agens (Varicella, Klebsiella, Francisella, aj.). Zatím má za sebou několik zahraničních působení na přátelských biologických pracovištích a v době konání konference bude mít splněnou i aktivní účast na celosvětové tularemické konferenci v Kanadě.

MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D.

Narodil se 19.12.1981, po absolvování gymnázia v Litoměřicích v roce 2000 byl přijat na Lékařskou fakultu v Hradci Králové do magisterského studijního programu Stomatologie, který ukončil v roce 2005. Ihned po absolutoriu se začlenil mezi lékaře Stomatologické kliniky LF a FN v Hradci Králové, kde působí v plném pracovním úvazku dodnes. V roce 2011 ukončil doktorský studijní program v oborové radě Stomatologie, tématem disertační práce byly Kmenové buňky zubní dřeně, a následně v roce 2013 úspěšně složil atestační zkoušku v oboru Klinická Stomatologie. Od roku 2016 na Stomatologické klinice zastává pozici zástupce přednosty pro léčebnou péči. V současné době má publikováno, nebo přijato k publikaci celkem 30 původních prací, z čehož je 13 prací v časopise s IF a u 10 prací je prvním autorem. .

nrtm. Bc. Pavel Matoušek

nrtm. Bc. Pavel Matoušek

Zdravotnický záchranář praporního obvaziště 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice. Na praporu slouží od roku 2014, kde nastoupil po absolvování vysokoškolského oboru zdravotnický záchranář na Univerzitě obrany v Brně - Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Je nositelem amerického zdravotního odbornostního odznaku Expert Field Medical Badge. Na útvaru zastával funkci záchranáře pěší roty a v současné době působí jako záchranář na praporním obvazišti. Zúčastnil se několika zahraničních cvičení (Německo, Litva, Slovensko), kde se podílel na ošetřování vlastních i koaličních vojáků na jejich odsunech do místních zdravotnických zařízení. Účastnil se zahraniční operace na území Afghánistánu 2018/2019, kde působil jako záchranář strážní roty (provádění patrol, výcviku a MEDEVAC s americkou jednotkou). Jeho hlavním zájmem je bojová medicína a péče o vojáky v poli. .

nrtm. Bc. Lukáš Slejška

nrtm. Bc. Lukáš Slejška

Vystudoval střední zdravotnickou školu v oboru Všeobecná sestra. Dále pak bakalářský obor ošetřovatesltví. Po 6 letech praxe v civilní nemocnici (GER\JIP) vstoupil do AČR, kde byl 3 roky na pozici zdravotníka bojové roty. Nyní slouží 4 rokem jako zdravotní sestra obvaziště 74. lehkého motorizovaného praporu. V rámci zahraničních cvičení zastával funkci zdravotníka roty, zdravotní sestry obvaziště a organizoval odsuny raněných na štábní funkci MEDOPS praporu. Je jeden ze 3 vojáků AČR, kteří úspěšně absolvovali americký kurz Expert Field Medical Badge (EFMB). V roce 2018 působil jako Cadre (instruktor) na EFMB v Německu, kde školil a vyhodnocoval postupy TCCC prováděné spojeneckými vojsky (US, GER, CZE atd.) V zahraniční operaci na území Afghánistánu (2018-2019) působil jako zdravotnický záchranář ROLE 1. Také se pravidelně účastnil služeb u americké zdravotnické jednotky v systému MEDEVAC jako Flight Medic. V této operaci získal praktické zkušenosti s ošetřováním v boji, je tak nositelem odznaku za bojový kontakt a čestného odznaku AČR za zásluhy. .

MUDr. Kristina Höschlováa

MUDr. Kristina Höschlová

Vystudovala 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, specializuje se na anesteziologii a resuscitaci a urgentní medicínu a v roce 2015 absolvuje Mezinárodní master kurz horské medicíny v italském Varese. Současně pracuje jako lékařka letecké a pozemní záchranné služby Libereckého kraje. Dříve pracovala na klinice anesteziologie a resuscitace traumacentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a u záchranné služby ASČR Praha-Západ, kde působila jako odborný garant. Během čtyř zimních sezón pobývala jako urgentní lékař v alpských lyžařských střediscích ve Francii (Briancon a Avoriaz) a ve Švýcarsku (Verbier). V Avoriaz pracovala jako lékař letecké záchranné služby Mont Blanc Helicopteres. Je lektorkou urgentní medicíny a horské medicíny na 3. LFUK a IPVZ a spolupracuje s institutem horské medicíny Ifremmont v Chamonix (Francie). Je členkou Společnosti horské medicíny a společnosti horských lékařů ve švýcarském Valais "GRIMM". V roce 2005 se jako lékařka zúčastnila expedice na Mt. Everest a o rok dříve na Khan Tengri v Kyrgyzstánu. V roce 2014 a 2019 pracovala jako anesteziolog v rámci mise Lékařů bez hranic v traumacentrech Kunduz (Afghánistán) a Mocka (Jemen) . Kristina Höschlová publikuje a přednáší tématiku horské a urgentní medicíny na národních i mezinárodních kongresech. .

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD

Primář Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Hlavní odborník pro hematologii a transfuzní službu Zdravotnické služby AČR

Je od roku 1996 primářem OHKT ÚVN Praha a hlavním odborníkem pro pro hematologii a transfuzní službu ZdrSl AČR. Zúčasnil dvou zahraničních vojenských misí (2003 Iraqi Freedom v Iráku a Winterrace 2005/6 v Pákistánu) a několika indikačních misí v Iráku, Afgánistánu a Kosovu v rámci programu Medevac (2004-2008). Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je kryokonzervace krve, otázky spojené s vojenskou transfuzní službou, masivním krvácením a krevní transfuzí v krizových stavech. Je garantem v oboru hematologie a transfuzní služba na Fakultě biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze, kde též přednáší. Současně vyučuje na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. Je členem pracovní skupiny Blood Panel COMEDS NATO, spolupracujícím vědeckým pracovníkem mezinárodní výzkumné organizace BEST Collaborative (Biomedical Excellence for Safer Transfusion), členem výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a členem Národní transfuzní komise MZ ČR.

pplk. RNDr. Michal Kroča, Ph.D.

pplk. RNDr. Michal Kroča, Ph.D.

Ředitel odboru biologické ochrany a speciální nemocnice CBO Těchonín.

vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1993-2002 působil jako vědecký pracovník v Ústavu imunologie a mikrobiologie Vojenské lékařské akademie Hradec Králové na pozici vedoucího skupiny modelů pracoviště Těchonín a později zástupce ředitele.

V roce 2003 dokončil postgraduální studium na Lékařské fakultě Univerzity v Umeå (Švédsko) a od roku 2002 působí u Vojenského zdravotního ústavu Praha nejprve jako vědecký pracovník Centra biologické ochrany Těchonín a od roku 2008 jako ředitel tohoto pracoviště zaměřuje se na imunitní odpověď hostitele při infekčních onemocněních vyvolaných intracelulárními patogeny a problematiku biologické ochrany a biologické bezpečnosti.

pplk. MUDr. Michal Baran

pplk. MUDr. Michal Baran

starší důstojník – specialista Oddělení zdravotních služeb Odboru zdravotních služeb Agentury vojenského zdravotnictví, praktický lékař Centra zdravotních služeb Bechyně.

Pplk. Dr. Michal Baran je od roku 2O18 vedoucím oddělení zdravotních služeb, které především odborně řídí poskytování primární péče v podřízenosti Agentury vojenského zdravotnictví a podílí se na přípravě příslušné zdravotnické legislativy. Před tím šest let vykonával z pověření funkci náčelníka Centra zdravotních služeb Bechyně, zúčastnil se dvou zahraničních vojenských misí (2011 Provincial Reconstruction Team Lógar ISAF v Afghánistánu a 2019 NATO enhanced Forward Presence v Litvě). Středem jeho odborného zájmu je praktické a pracovní lékařství, nadále pracuje v ambulancích Centra zdravotních služeb Bechyně a smluvně vykonává funkci koronera v Jihočeském kraji. Je autorem připravované novely vojenského předpisu Zdrav-6-2 - Zdravotnické zabezpečení výcviku.

Tim Crantonr

Tim Cranton(GB)

Tim Cranton is a UK State Registered Paramedic and Ex Fire Officer who completed military service as an accomplished Combat Medic. He has extensive experience in the planning, development, co-ordination and provision of Emergency Services, Training, Health and Safety and Environmental Support in Remote and austere locations around the world. During his career, Tim has served with various military forces and still takes an active role in the training of International Combat Lifesaver and Special Operations training with NATO forces.

Tim is the Owner and Training Director of Paramed CZ whose speciality is remote and austere environment medical care.
Today, Tim is still working as an Emergency and Remote Care Practioner which keeps him up to date in current practice and procedures. Tim is a dedicated Trainer and Teacher who knows how important quality training is in order to provide the best level of care to any potential patient. Tim has a solid backround in weapons and tactics. He is trained to SWAT Team Leader level and is POST (Police Officer Standards Training) certified Firearms Instructor.

Fotogalerie z minulých ročníků

Prohlédněte si fotografie z předešlých ročníků a zarezervujte si své místo na konferenci.

Máte dotazy?

Kontaktujte nás


email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630

Pod záštitami

Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenského zdravotnictví Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc Urad hlavného lekara OS SR Urad hlavného lekara OS SR