Konference

Válečné medicíny

2019

2 . 11. Hlavní část

Hradec Králové
9:30 - 17:30

O projektu


Pátý, jubilejní ročník akce, který navazuje na konferenci První pomoc v boji. Konference zaměřující se na problematiku poskytování všech úrovní zdravotní péče ve válečných oblastech a oblastech postižených katastrofou.

Ve dvou samostatných dnech zazní na konferenci nejdůležitější znalosti a zkušenosti předních českých i zahraničních přednášejících - profesionálů.

Hlavní část se uskuteční v sobotu 2.11.2019 a je k ní přidružená odborná část, která proběhne v pátek 1.11.2019 v kongresovém centru ALDIS. Obě části budou na vysoké odborné úrovni. Hlavní část konference je určená pro všechny lékaře, zdravotníky, vojáky, policisty, hasiče a všem studentům lékařských a zdravotnických oborů.

Obsahem jednotlivých témat jsou těžce získané zkušenosti ze zahraničních operací a z míst, kde znalosti tvoří propastný rozdíl mezi životem a smrtí. Jedná se o sesumírování pětileté práce na poli vojenského zdravotnictví, abyste byli připraveni a vyhli se chybám, které mohou způsobit Vaše selhání při plnění náročných úkolů.

Samozřejmostí na konferenci je prvotřídní péče z naší strany, aby Vám nic nechybělo a vy jste mohli vytěžit z obsahu akce maximum. Během celého dne bude prostor prohlédnout si vybavení a materiál předních dvou desítek firem, které připravují profesionály. Takže nezbývá nic jiného, než se vydat v listopadu do Hradce Králové, centra vojenského zdravotnictví.

To nejcennější na naší konferenci jsou reálné zkušenosti našich přednášejících.

REGISTRACE
A DALŠÍ INFORMACE

Počet míst na konferenci válečné medicíny bude omezený, registrujte se včas.

REGISTRACE NA HLAVNÍ ČÁST
PREMIUM
Cena v předprodeji
1690 Kč
pro studenty 1390 Kč
 • Lístek na hlavní část konference
 • Jedinečná témata zajišťující dokonalý zážitek
 • Skvělý oběd a občerstvení v průběhu konference
 • Bohatý doprovodný program
 • Tištěný certifikát
 • Konferenční balíček
 • Exkluzivní místo u stolu v konferenčním uspořádání
Omezená kapacita (200 míst)
REGISTRACE NA OBA DNY
Cena v předprodeji
2990 Kč
 • Lístek na hlavní část Premium
 • Lístek na odbornou část
 • Jedinečná témata zajišťující dokonalý zážitek
 • Dva skvělé obědy a prvotřídní catering v průběhu celé konference
 • Bohatý doprovodný program na hlavní části konference a nejaktuálnější informace na části odborné
 • Tištěný certifikát
 • Konferenční balíček
 • Exkluzivní místo u stolu v konferenčním uspořádání
Omezená kapacita (160 míst)

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, celodenní občerstvení včetně kávy, čaje, vody a mnoho dalšího podle zvolené vstupenky.

Co Vás čeká?

Remote Damage Control Resuscitation
„Krvácení je hlavní příčinou úmrtí, kterému lze předejít u vojenských i civilní traumat.“

Management krvácení
„Blood on floor and four more.“

Hemoragický šok daleko od světa
„Válečný Jemen - Zmrzlé hory“

Denní praxe lékaře na zahraničních operacích
„Připravit se na nepřipravitelné.“

V první linii
„Zn. Afghanistán“

Řešení septických stavů
„Sepse může zmařit skvěle odvedenou práci.“

Prolonged Field Care
„Od začátku, až do konce.“

Biologické hrozby ve světovém měřítku
„Jsme připraveni na svět tam venku?“

IED
„Smrt čeká všude.“

Hemostatika
„Praktické použití.“

BROŽURA KE STAŽENÍ ZDE

Naši přednášející

V průběhu léta představíme všechny přednášející.

Přednášející vybíráme nejen podle zvučných jmen, ale především podle jejich zkušeností. Zachraňovali totiž a bojovali po celém světě. Teď přijedou na naše pódium, aby Vám předávali své zkušenosti.

Ze služebních důvodů zde nejsou uvedeni všichni přednášející!

nrtm. Bc. Pavel Matoušek

nrtm. Bc. Pavel Matoušek

Zdravotnický záchranář praporního obvaziště 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice. Na praporu slouží od roku 2014, kde nastoupil po absolvování vysokoškolského oboru zdravotnický záchranář na Univerzitě obrany v Brně - Fakultě vojenského zdravotnictví v Hradci Králové. Je nositelem amerického zdravotního odbornostního odznaku Expert Field Medical Badge. Na útvaru zastával funkci záchranáře pěší roty a v současné době působí jako záchranář na praporním obvazišti. Zúčastnil se několika zahraničních cvičení (Německo, Litva, Slovensko), kde se podílel na ošetřování vlastních i koaličních vojáků na jejich odsunech do místních zdravotnických zařízení. Účastnil se zahraniční operace na území Afghánistánu 2018/2019, kde působil jako záchranář strážní roty (provádění patrol, výcviku a MEDEVAC s americkou jednotkou). Jeho hlavním zájmem je bojová medicína a péče o vojáky v poli. .

nrtm. Bc. Lukáš Slejška

nrtm. Bc. Lukáš Slejška

Vystudoval střední zdravotnickou školu v oboru Všeobecná sestra. Dále pak bakalářský obor ošetřovatesltví. Po 6 letech praxe v civilní nemocnici (GER\JIP) vstoupil do AČR, kde byl 3 roky na pozici zdravotníka bojové roty. Nyní slouží 4 rokem jako zdravotní sestra obvaziště 74. lehkého motorizovaného praporu. V rámci zahraničních cvičení zastával funkci zdravotníka roty, zdravotní sestry obvaziště a organizoval odsuny raněných na štábní funkci MEDOPS praporu. Je jeden ze 3 vojáků AČR, kteří úspěšně absolvovali americký kurz Expert Field Medical Badge (EFMB). V roce 2018 působil jako Cadre (instruktor) na EFMB v Německu, kde školil a vyhodnocoval postupy TCCC prováděné spojeneckými vojsky (US, GER, CZE atd.) V zahraniční operaci na území Afghánistánu (2018-2019) působil jako zdravotnický záchranář ROLE 1. Také se pravidelně účastnil služeb u americké zdravotnické jednotky v systému MEDEVAC jako Flight Medic. V této operaci získal praktické zkušenosti s ošetřováním v boji, je tak nositelem odznaku za bojový kontakt a čestného odznaku AČR za zásluhy. .

MUDr. Kristina Höschlováa

MUDr. Kristina Höschlová

Vystudovala 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, specializuje se na anesteziologii a resuscitaci a urgentní medicínu a v roce 2015 absolvuje Mezinárodní master kurz horské medicíny v italském Varese. Současně pracuje jako lékařka letecké a pozemní záchranné služby Libereckého kraje. Dříve pracovala na klinice anesteziologie a resuscitace traumacentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a u záchranné služby ASČR Praha-Západ, kde působila jako odborný garant. Během čtyř zimních sezón pobývala jako urgentní lékař v alpských lyžařských střediscích ve Francii (Briancon a Avoriaz) a ve Švýcarsku (Verbier). V Avoriaz pracovala jako lékař letecké záchranné služby Mont Blanc Helicopteres. Je lektorkou urgentní medicíny a horské medicíny na 3. LFUK a IPVZ a spolupracuje s institutem horské medicíny Ifremmont v Chamonix (Francie). Je členkou Společnosti horské medicíny a společnosti horských lékařů ve švýcarském Valais "GRIMM". V roce 2005 se jako lékařka zúčastnila expedice na Mt. Everest a o rok dříve na Khan Tengri v Kyrgyzstánu. V roce 2014 a 2019 pracovala jako anesteziolog v rámci mise Lékařů bez hranic v traumacentrech Kunduz (Afghánistán) a Mocka (Jemen) . Kristina Höschlová publikuje a přednáší tématiku horské a urgentní medicíny na národních i mezinárodních kongresech. .

Matěj

Matěj

Zdravotnický záchranář a všeobecná sestra. Instruktor na katedře urgentní medicíny a vojenského všeobecného lékařství univerzity obrany v Brně. Účast na zahraničních stážích a kurzech, toho času účast v zahraniční operaci v Iráku.

pplk. RNDr. Michal Kroča, Ph.D.

pplk. RNDr. Michal Kroča, Ph.D.

Ředitel odboru biologické ochrany a speciální nemocnice CBO Těchonín.

vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity. V letech 1993-2002 působil jako vědecký pracovník v Ústavu imunologie a mikrobiologie Vojenské lékařské akademie Hradec Králové na pozici vedoucího skupiny modelů pracoviště Těchonín a později zástupce ředitele.

V roce 2003 dokončil postgraduální studium na Lékařské fakultě Univerzity v Umeå (Švédsko) a od roku 2002 působí u Vojenského zdravotního ústavu Praha nejprve jako vědecký pracovník Centra biologické ochrany Těchonín a od roku 2008 jako ředitel tohoto pracoviště zaměřuje se na imunitní odpověď hostitele při infekčních onemocněních vyvolaných intracelulárními patogeny a problematiku biologické ochrany a biologické bezpečnosti.

rtm. Pavel Ernst

rtm. Pavel Ernst

Velitel skupiny EOD z roty EOD Olomouc.
Zahraniční operace: Afghánistán

- 2006 Kábul
- 2008 Logar
- 2010 Logar
- 2012 Logar
- 2018 Bagram

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD

plk. MUDr. Miloš Bohoněk, PhD

Primář Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Hlavní odborník pro hematologii a transfuzní službu Zdravotnické služby AČR.

Je od roku 1996 primářem OHKT ÚVN Praha a hlavním odborníkem pro pro hematologii a transfuzní službu ZdrSl AČR. Zúčasnil dvou zahraničních vojenských misí (2003 Iraqi Freedom v Iráku a Winterrace 2005/6 v Pákistánu) a několika indikačních misí v Iráku, Afgánistánu a Kosovu v rámci programu Medevac (2004-2008). Hlavním předmětem jeho odborného zájmu je kryokonzervace krve, otázky spojené s vojenskou transfuzní službou, masivním krvácením a krevní transfuzí v krizových stavech. Je garantem v oboru hematologie a transfuzní služba na Fakultě biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze, kde též přednáší. Současně vyučuje na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně. Je členem pracovní skupiny Blood Panel COMEDS NATO, spolupracujícím vědeckým pracovníkem mezinárodní výzkumné organizace BEST Collaborative (Biomedical Excellence for Safer Transfusion), členem výboru Společnosti pro transfuzní lékařství ČLS JEP a členem Národní transfuzní komise MZ ČR.

Fotogalerie z minulých ročníků

Prohlédněte si fotografie z předešlých ročníků a zarezervujte si své místo na konferenci.

Máte dotazy?

Kontaktujte nás


email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630

Pod záštitami

Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenského zdravotnictví Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc Urad hlavného lekara OS SR Urad hlavného lekara OS SR