Konference

Válečné medicíny

2019

2 . 11. Hlavní část

Hradec Králové

O projektu


Pátý, jubilejní ročník akce, který navazuje na konferenci První pomoc v boji. Konference zaměřující se na problematiku poskytování všech úrovní zdravotní péče ve válečných oblastech a oblastech postiženými katastrofou.

Ve dvou samostatných dnech zazní na konferenci nejdůležitější znalosti a zkušenosti předních českých i zahraničních přednášejících - profesionálů.

Hlavní část se uskuteční v sobotu 2.11.2019 a je k ní přidružená odborná část, která proběhne v pátek 1.11.2019 v kongresovém centru ALDIS. Obě části budou na vysoké odborné úrovni. Odborná část je určena výhradně pro zdravotnický personál. Hlavní část obsahuje to nejlepší z oblasti Válečné medicíny a je určena všem lékařům, zdravotníkům, vojákům, policistům, hasičům, ale také studentům a všem, kteří se chtějí posouvat dále.

To nejcennější na naši konferenci jsou reálné zkušenosti našich přednášejících.

REGISTRACE
A DALŠÍ INFORMACE

Počet míst na konferenci válečné medicíny bude omezený, registrujte se včas.

Registrace od srpna 2019

V ceně registrace je zahrnut konferenční poplatek, oběd, celodenní občerstvení včetně kávy, čaje, vody a mnoho dalšího.

Co Vás čeká?

Remote Damage Control Resuscitation
„Krvácení je hlavní příčinou úmrtí, kterému lze předejít u vojenských i civilní traumat.“

Management krvácení
„Blood on floor and four more.“

Hemoragický šok daleko od světa
„Válečný Jemen - Zmrzlé hory“

Denní praxe lékaře na zahraničních operacích
„Připravit se na nepřipravitelné.“

V první linii
„Zn. Afghanistán“

Řešení septických stavů
„Sepse může zmařit skvěle odvedenou práci.“

Prolonged Field Care
„Od začátku, až do konce.“

Biologické hrozby ve světovém měřítku
„Jsme připraveni na svět tam venku?

BROŽURA KE STAŽENÍ ZDE

Naši přednášející

V průběhu léta představíme všechny přednášející.

Přednášející vybíráme nejen podle zvučných jmen, ale především podle jejich zkušeností. Zachraňovali totiž a bojovali po celém světě. Teď přijedou na naše pódium, aby Vám předávali své zkušenosti.

Ze služebních důvodů zde nejsou uvedeni všichni přednášející!

MUDr. Petr Kolouch, MBA

MUDr. Petr Kolouch, MBA

U záchranné služby absolvoval hned svou první praxi při studiích na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Už nikdy zachraňování v přední linii neopustil. Po získání odborné způsobilosti anesteziologa, více než 20leté praxi v oboru, rozvíjel nejen medicínské, ale i manažerské dovednosti. Ve Fakultní nemocnici v Motole, ve funkci náměstka ředitele pro kvalitu, zodpovídal za rozvoj urgentní medicíny, intenzivní péče a traumatologický plán. Zde se zasloužil o vybudování největšího urgentního příjmu v Čechách. Prošel řadou specializačních kurzů, například: PALS (Paediatric Advanced Life Support), NBLS (Newborn Life Support), ALS (Advanced Life Support), ATLS (Advanced Trauma Life Support), BATLS (Battlefield Advanced Trauma Life Support), TECC (Tactical Emergency Casualty Care). Rozsířil svou specializaci atestací z urgentní medicíny a všeobecného praktického lékařství. Je certifikovaným lékařem DiMM (Diploma in Mountain Medicine). Jako člen zálohy AČR se v roce 2019 účastní zahraniční mise v rámci operace NATO Resolute Support. Funkci ředitele záchranné služby Praha vykonává od roku 2015. .

nrtm. Bc. Pavel Matoušek

nrtm. Bc. Pavel Matoušek

Zdravotnický záchranář praporního obvaziště 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice. Na praporu slouží od roku 2014, kde nastoupil po absolvování oboru zdravotnický záchranář na Univerzitě obrany v Brně– Fakultě zdravotnických studií v Hradci Králové. Je nositelem amerického zdravotního odbornostního odznaku Expert Field Medical Badge. Na útvaru zastával funkci záchranáře pěší roty a v současné době působí jako záchranář na praporním obvazišti. Zúčastnil se několika zahraničních cvičení (Německo, Litva, Slovensko), kde se a podílel na ošetřování vlastních i koaličních vojáků a jejich odsunech do místních zdravotnických zařízení. Účast v zahraniční operaci na území Afghánistánu 2018/2019, kde působil jako záchranář strážní roty (provádění patrol, výcviku a MEDEVAC s americkou jednotkou). Jeho hlavním zájmem je bojová medicína a péče o vojáky v poli. .

nrtm. Bc. Lukáš Slejška

nrtm. Bc. Lukáš Slejška

Vystudoval střední zdravotnickou školu v oboru Všeobecná sestra. Dále pak bakalářský obor ošetřovatesltví. Po 6 letech praxe v civilní nemocnici (GER\JIP) vstoupil do AČR, kde byl 3 roky na pozici zdravotníka bojové roty. Nyní slouží 4 rokem jako zdravotní sestra obvaziště 74. lehkého motorizovaného praporu. V rámci zahraničních cvičení zastával funkci zdravotníka roty, zdravotní sestry obvaziště a organizoval odsuny raněných na štábní funkci MEDOPS praporu. Je jeden ze 3 vojáků AČR, kteří úspěšně absolvovali americký kurz Expert Field Medical Badge (EFMB). V roce 2018 působil jako Cadre (instruktor) na EFMB v Německu, kde školil a vyhodnocoval postupy TCCC prováděné spojeneckými vojsky (US, GER, CZE atd.) V zahraniční operaci na území Afghánistánu (2018-2019) působil jako zdravotnický záchranář ROLE 1. Také se pravidelně účastnil služeb u americké zdravotnické jednotky v systému MEDEVAC jako Flight Medic. V této operaci získal praktické zkušenosti s ošetřováním v boji, je tak nositelem odznaku za bojový kontakt a čestného odznaku AČR za zásluhy. .

Fotogalerie z minulých ročníků

Prohlédněte si fotografie z předešlých ročníků a zarezervujte si své místo na konferenci.

Máte dotazy?

Kontaktujte nás


email: info@viaprotect.cz
tel: 774 102 630

Pod záštitami:

Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenského zdravotnictví Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje Ústřední vojenská nemocnice Praha Vojenská nemocnice Brno Vojenská nemocnice Olomouc