Konference

Válečné medicíny

2019

Hlavní část
2 . 11. sobota

Odborná část
1 . 11. pátek

Hradec Králové

Pod záštitami:

Ministra obrany ČR
Mgr. Lubomíra Metnara
Mimisterstvo obrany ČR
Ředitele Agentury vojenského zdravotnictví
brig. gen. MUDr. Zoltána Bubeníka
Agentura vojenského zdravotnictví
Děkana Fakulty vojenského zdravotnictví
prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové
Předsedy Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
plk. prof. MUDr. Jana Horáčka, Ph.D.
Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů
Zdravotnické záchranné služby
Královehradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje
Ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Ředitele vojenské nemocnice Brno
Vojenská nemocnice Brno
Ředitele vojenské nemocnice Olomouc
Vojenská nemocnice Olomouc