Konference

Válečné medicíny

2019

Odborná část
1 . 11. pátek

Hlavní část
2 . 11. sobota

Workshopy
3 . 11. neděle

Hradec Králové

Pod záštitami:

Partner konference
Česká zbrojovka
Česká zbrojovka
Ministra obrany ČR
Mgr. Lubomíra Metnara
Mimisterstvo obrany ČR
Ředitele Agentury vojenského zdravotnictví
brig. gen. MUDr. Zoltána Bubeníka
Agentura vojenského zdravotnictví
Děkana Fakulty vojenského zdravotnictví
prof. MUDr. Pavla Boštíka, Ph.D.
Fakulta vojenského zdravotnictví Hradec Králové
Předsedy Společnosti vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů ČLS JEP
plk. gšt. prof. MUDr. Jana Horáčka, Ph.D.
Odborná společnost vojenských lékařů, farmaceutů a veterinárních lékařů
Zdravotnické záchranné služby
Královehradeckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Královehradeckého kraje
Ředitele Ústřední vojenské nemocnice Praha
prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph.D.
Ústřední vojenská nemocnice Praha
Ředitele vojenské nemocnice Brno plk.
Ing. Antonína Vodáka
Vojenská nemocnice Brno
Ředitele vojenské nemocnice Olomouc
plk. gšt. MUDr. Martina Svobody
Vojenská nemocnice Olomouc
Úradu hlavného lekára OS SR
Urad hlavného lekara OS SR
Primátora města Hradec Králové
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
Urad hlavného lekara OS SR